ลงทะเบียนกล่องสิทธิพิเศษสำหรับช่าง

กล่องรับสัญญาณดาวเทียม Good TV HD 200  *พร้อมรับชม Packacge Premium ถึงวันที่ 31/12/2020

หมายเหตุ ข้อมูลในการลงทะเบียนต้องครบถ้วน 1 คนต่อ 1 สิทธิ์ หรือ 1 สาขา 1 สิทธิ์