สำหรับลูกค้ารุ่น HD100 ที่ติดตั้งแล้ว และยังไม่รับข้อเสนอเแลกเปลี่ยนกล่องจาก HD100 เป็น HD200 ตามลิงค์นี้ www.tv.co.th/change ขอให้ลูกค้าทุกท่านลงทะเบียนตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2560 เท่านั้น

หากเลยจากกำหนดนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนกล่องให้เป็นไปตามที่ทางบริษัทกำหนดเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 1. ถ่ายรูปใบรับประกันพร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ส่งมาที่ไลน์ @goodtv 
 2. ถ่ายรูปบาร์โค๊ดบนกล่องรุ่น HD100 (ด้านมุมขวาบนของกล่อง) ที่มีหมายเลข SMC 16 หลัก ส่งมาที่ไลน์ @goodtv 
 3. ถ่ายรูปหมายเลข SMC 16 หลัก จากจอทีวี โดยให้เห็นจอทีวีเต็มทั้งจอพร้อมหมายเลข SMC 16  
  วิธีเปิดเมนูเพื่อหาหมายเลข SMC 16 หลัก
  3.1 กดปุ่มเมนูที่รีโมท (ซ้ายล่าง) “Manu” 
  3.2 เลือกสัญลักษณ์เป็น “การตั้งค่า”
  3.3 กดไปที่ “การตั้งค่า”
  3.4 กด “DVB CA” 
  3.5 หมายเลข SmartCard จะปรากฏอยู่ที่บรรทัดแรก
  3.6 ให้ถ่ายภาพหน้าจอเต็มจอ ส่งมาที่ไลน์ @goodtv

ในกรณีที่ไม่มีใบรับประกันให้ส่งข้อมูลมาดังนี้

 

หมายเหตุ ท่านต้องส่งข้อมูลมาทางไลน์ @goodtv ช่องทางเดียวเท่านั้น
หรือที่ https://line.me/R/ti/p/%40goodtv