ตัวแทนจำหน่ายกล่องดาวเทียม Good TV - Good TV จานดาวเทียม ดูสารคดีสำรวจโลกฟรี

ร้านตัวแทนจำหน่าย Good TV หากไม่สามารถหาร้านค้าใกล้บ้านได้ สอบถาม Call Center 02 026 3399

ร้านตัวแทนจำหน่าย Good TV หากไม่สามารถหาร้านค้าใกล้บ้านได้ สอบถาม Call Center 02 026 3399

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทคูณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร 02-247-7666

กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ชาญวิทย์
โทร 081-376-3641

กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ร้านเด่นสยาม อิเล็คทรอนิคส์
โทร 02-221-2505 สินค้าหมด

กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ร้านอุทัยทีวีแซท จำกัด
โทร 02-321-2977 สินค้าหมด

กรุงเทพมหานคร เขตพระราม 2 บริษัทไฮโปรดัดก จำกัด
โทร 02-416-993 ต่อ 7 สินค้าหมด

กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ร้านสมนึกการไฟฟ้า
โทร 084-217-1357

 • ปทุมธานี บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด โทร 0882990642

สมุทรปราการ บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด สาขาExpress 

ภาคกลาง

 • พระนครศรีอยุธยา ร้านดีดีดาวเทียม อำเภออุทัย โทร 089-082-0188
 • พระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร้านประเสริฐ  โทร 081-853-6915
 • สระบุรี ร้านบีดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร 086-389-2567
 • สระบุรี ร้านประเสริฐโทรทัศน์ โทร 081-947-2210
 • สระบุรี อำเภอหมวกเหล็ก ทีดี เน็ตเวิร์คเซอร์วิส โทร 098-415-2889
 •  
 • ลพบุรี ร้านไทยเจริญวัสดุ 081-948-0974
 • อุทัยธานี ร้าน แชมป์ แอร์ โทร 089-959-6458, 095-695-2812
 • อุทัยธานี ร้านอุทัยสื่อสาร โทร 095 880 4274 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ร้านสถานีจานดาวเทียม นิกส์แซทสุพรรณบุรี โทร 095-464-7465
 • สุพรรณบุรี หจก.ส.อิเล็กทรอนิกส์ โทร 081-009-7312 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ช่างวิโรจน์ โทร 081-199-3208
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ธนกร โทร 081-008-5852
 • พิจิตร ร้าน บูรพาแซท โทร 086-456-9649
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592
 •  
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ร้านสถานีจานดาวเทียม นิกส์แซทสุพรรณบุรี โทร 095-464-7465 (สินค้าหมดชั่วคราว)
 • สุพรรณบุรี หจก.ส.อิเล็กทรอนิกส์ โทร 081-009-7312 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ช่างวิโรจน์ โทร 081-199-3208
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ธนกร โทร 081-008-5852
 •  
 • พิจิตร ร้าน บูรพาแซท โทร 086-456-9649
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592
 •  
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว ร้าน พีเอส แซท เทคโนโลยี โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289 (สินค้าหมดชั่วคราว)
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592

 ชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ ร้านเพื่อนช่าง โทร 084-820-4038

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

 • ชลบุรี นัทดาวเทียม โทร 0804424086
 • ชลบุรี ร้านอมตะทีม โทร 0896745225
 • ชลบุรี พัทยา คอมเทลแซท โทร 038424792
 • ชลบุรี พัทยา แซทซิสเท็ม โทร 0887583808
 • ชลบุรี แหลมฉบัง คอมเทลแซท โทร 0835556528
 • ชลบุรี พนัสนิคม พอใจการช่าง โทร 0871234534
 • ระยอง บริษัท อมตะ ทีม จำกัด  โทร 099-7459877 ( Dealer )
 • ระยอง บ้านฉาง แชมป์เซอร์วิส โทร 086 840 6973

ตราด อำเภอเขาสมิง ร้านคอมเทลแซทตราด 090-381-8176

 • จันทบุรี อำเภอเมือง ร้านจันทบุรีโทรทัศน์ โทร 087-997-3638
 • จันทบุรี อำเภอเมือง ร้านกนกวรรณ โทร 080-823-3529
 • ปราจีนบุรี  อำเภอเมืองกบินทร์ ตำบลเมืองเก่า ร้าน แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี  โทร 0882990640, 0863554766

 • สมุทรสาคร ร้านอุดมแอร์เซอร์วิส โทร 080-424-4426
 • สมุทรสาคร ร้านอมรแอร์
 • สมุทรสาคร อำเภอเมือง ร้านเอ็ม พันท้ายฯ โทร 064-941-3041 สินค้าหมด
 • เพชรบุรี เพชรบุรีอะไหลดาวเทียม โทร 082 633-3335

 

 • กาญจนบุรี แซทซิสเท็มแอดวานซ์เทคโนโลยี โทร 098-567-6469
 • กาญจนบุรี อำเภอเมือง ร้านเฉลิมพลดาวเทียม  โทร 081-267-1783
 • กาญจนบุรี อำเภอเมือง ตำบลปากแพรก  ร้านเพชรกาญจน์ ดาวเทียม โทร 081-736-5771
 • กาญจนบุรี อำเภอเมือง ช่างอุ๋ย ดาวเทียม โทร 089-031-1674
 • กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง ร้านท่าม่วงเทเลวิซ  โทร 086-886-1351
 • กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง ร้านวิสุทธิ์ดาวเทียม โทร 092-258-9879

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง ร้านเอสแซท โทร 081-6717420 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง พาวเวอร์แมนเนจเม้นกรุ๊ป โทร 085-1002428
 • เชียงใหม่ อำเภอฝาง ร้านชัยอิเล็กทรอนิกส์ โทร 089-700-1655
 • เชียงใหม่ อำเภอฝาง ร้าน GT Electrical โทร 084-6124585, 087-184-1894
 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง ตำบลหนองป่าครั้ง ร้านอาร์ทีดาวเทียม โทร 081-9980965
 • เชียงใหม่ อำเภอสันทราย ร้านอรุณ โทร 082-8944932
 • เชียงใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร ร้านภัทรไฟฟ้า โทร 082-8944932
 • เชียงใหม่ แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด โทร 086-429-9984
 • เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ร้านแทนแอร์ โทร 089 4334332
 • เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ร้านแม่ริมการไฟฟ้า โทร 081-9981550
 • เชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ร้านเงางาม 1991 โทร 089-4355155 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอหางดง ร้านแม่วันจานดาวเทียม โทร 084-1502923
 • เชียงใหม่ อำเภอดอยหล่ะ ร้านกิจจาจานดาวเทียม โทร 084-4811234 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ ร้านวีรพลอิเล็คทรนิคส์ โทร 081-3660177
 • เชียงใหม่ อำเภอเเม่อาย ร้านสุวิทย์บริการ โทร 087-0510435
 • เชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง ร้าน คลีนิคแอร์&ซาวด์ โทร 081-746-0399
 • เชียงราย ร้านจ่าชาติ โทร 086-917-6511
 • เชียงราย ร้านเอเชียอิเล็กทรอนิคส์ โทร 088-258-1855 
 • สุโขทัย ร้านธงชัยวิทยุ โทร 055-611-626
 • แพร่ ร้านเบิ้มดาวเทียม โทร 097-923-6531 
 • แพร่ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 083-863-3887
 • พะเยา ร่องห้าจานดาวเทียม & เซอร์วิส โทร 098-652-9645 
 • อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย ร้านช่างโต่ยดาวเทียม โทร 0846242003

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น ร้านราชาอิเล็กทรอนิกส์ โทร 084-200-9849
 • ขอนแก่น ร้านพี พี ไทม์ โทร 043-255-444
 • ขอนแก่น แซทซิสเท็มแอดวานซ์เทคโนโลยี โทร 093-325-9009
 • นครราชสีมา ร้านวัชระชัย โทร 044-264-712
 • นครราชสีมา ร้านแสงมณี ไฮเทคเซนเตอร์ โทร 044-294-633
 • นครราชสีมา อำเภอโชคชัย ร้านสมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 091-705-8949
 • นครพนม ร้านนครแซทคอม โทร 087-962-6950
 • มุกดาหาร ร้านจริงใจโพลีแซทเทลไลท์ โทร 063-3701879, 095-669-7869
 • หนองคาย ร้านวีนาแซท โทร 042-413-380
 • สกลนคร ร้านเอ็มช็อป โทร 042-722-777
 • สกลนคร ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ โทร 042-733-780
 • อุดรธานี ร้านอีสานดาวเทียม โทร 081-739-7158
 • อุบลราชธานี ร้านอุบลแซทคอม โทร 045-323-918 
 • อำนาจเจริญ ร้านซิลิกอน โทร 045-270-972 
 • ร้อยเอ็ด ร้านคุ้มวัดเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ โทร 086-753-5250
 • สุรินทร์ ร้านกังวาน เทคโนโลยี โทร 081-549-2532
 • กาฬสินธุ์ ร้านทวีธรรม การไฟฟ้า โทร 085-466-6199
 • กาฬสินธุ์  อำเภอสมเด็จ ร้านวิชิต โทร 086-412-7388
 • บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มินธาดาแซทเทิลไลท์  โทร 0819770289

ภาคใต้

ระนอง อำเภอเมือง วุธช็อป โทร 089-429-9399

 • ชุมพร อำเภอหลังสวน เจริญกิจไฮเทค โทร 086-948-640

สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง​ หจก.หมอไฟ2020​ โทร 063-539-9591, 081-536-6691
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ร้านพลชัยเซอร์วิส จ.สุราษฎร์ธานี โทร 088-821-9331
สุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา จีรวัฒน์ เซอร์วิส โทร 089-730-0889

ภูเก็ต ร้านเอวีแซท โทร 091-824-5225

นครศรีธรรมราช ร้านนครจานดาวเทียม โทร 080-449-9477 

สงขลา อำเภอสะเดา ร้านแดงดาวเทียม โทร 089-658-7640
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ร้านสมาคเทคหาดใหญ่ โทร 084-199-2499 

ยะลา ร้านวงเวียนดาวเทียม โทร 081-098-8826  

ตรัง ร้านอินเตอร์มีเดียตรัง โทร 086-279-9669

พัทลุง อำเภอแม่ขรี โทร 089-596-9746

ปัตตานี อำเภอทุ่งยางแดง อีเกิ้ลเซ็นเตอร์ โทร 089-978-8103