ตัวแทนจำหน่ายกล่องดาวเทียม Good TV – Good TV จานดาวเทียม ดูสารคดีสำรวจโลกฟรี

ร้านตัวแทนจำหน่าย Good TV หากไม่สามารถหาร้านค้าใกล้บ้านได้ สอบถาม Call Center 02 026 3399

ร้านตัวแทนจำหน่าย Good TV หากไม่สามารถหาร้านค้าใกล้บ้านได้ สอบถาม Call Center 02 026 3399

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

 • กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทคูณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โทร 022477666
 • กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ชาญวิทย์ โทร 0813763641
 • กรุงเทพมหานคร บางเขน  ร้านไอวัตสุ วิศวกรรม โทร 0909373315
 • กรุงเทพมหานคร บางเขน ร้านบูรพาเเซทเทลไลท์ โทร 0896848150
 • กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ร้านช่างวัฒน์ โทร 081-3119119
 • กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ พวงเพชรพูนสินเนทเวิร์ค โทร 0959164569
 • กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ร้านสมนึกการไฟฟ้า โทร 084-217-1357
 • กรุงเทพมหานคร เขตบางนา บริษัท บางกอกเนชั่นแนลโปรเฟสชั่นแนล จำกัด โทร 0831315666
 • กรุงเทพมหานคร เขตคันนายาว ร้านไอวัตสุวิศวกรรม โทร 090-937-3315
 • กรุงเทพมหานคร เขตสายไหม เอ็นเจเทเลคอม โทร 0967397898
 • กรุงเทพมหานคร เขตพระราม 2 บริษัทไฮโปรดัดก จำกัด  สินค้าหมด
 • กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ร้านเด่นสยาม อิเล็คทรอนิคส์  สินค้าหมด
 • กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ร้านอุทัยทีวีแซท จำกัด  สินค้าหมด
 • ปทุมธานี บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด โทร 0882990642
 • ปทุมธานี อำเภอธัญบุรี โทร 0867855188
 •  
 • สมุทรปราการ 

ภาคกลาง

 • พระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัยร้าน ดีดีดาวเทียม โทร 089-082-0188
 • พระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา ร้านประเสริฐ  โทร 081-853-6915
 • พระนครศรีอยุธยา อำเภออุทัย ร้านทีเจแอร์ อีเลคทริก โทร 098-275-7311, 091-882-3298
 • พระนครศรีอยุธยา อำเภอบางปะอิน บริษัทไอทีเซ็นต์เตอร์ดิจิเเพดจำกัด โทร 088-8795366
 • พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา ร้านอินสุวรรณดาวเทียม โทร 0818536915
 • สระบุรี ร้านบีดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร 086-389-2567
 • สระบุรี ร้านประเสริฐโทรทัศน์ โทร 081-947-2210
 • สระบุรี อำเภอหมวกเหล็ก ทีดี เน็ตเวิร์คเซอร์วิส โทร 098-415-2889
 •  
 • ลพบุรี ร้านไทยเจริญวัสดุ 081-948-0974
 • อุทัยธานี ร้าน แชมป์ แอร์ โทร 089-959-6458, 095-695-2812
 • อุทัยธานี ร้านอุทัยสื่อสาร โทร 095 880 4274 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ร้านสถานีจานดาวเทียม นิกส์แซทสุพรรณบุรี โทร 095-464-7465
 • สุพรรณบุรี หจก.ส.อิเล็กทรอนิกส์ โทร 081-009-7312 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ช่างวิโรจน์ โทร 081-199-3208
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ธนกร โทร 081-008-5852
 • พิจิตร ร้าน บูรพาแซท โทร 086-456-9649
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592
 •  
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ร้านสถานีจานดาวเทียม นิกส์แซทสุพรรณบุรี โทร 095-464-7465 (สินค้าหมดชั่วคราว)
 • สุพรรณบุรี หจก.ส.อิเล็กทรอนิกส์ โทร 081-009-7312 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ช่างวิโรจน์ โทร 081-199-3208
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ธนกร โทร 081-008-5852
 • สุพรรณบุรี เมือง ร้านมิสเตอร์อิเลคทรอนิคส์ โทร 0876647555
 • พิจิตร ร้าน บูรพาแซท โทร 086-456-9649
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592
 •  
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว ร้าน พีเอส แซท เทคโนโลยี โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289 (สินค้าหมดชั่วคราว)
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592
 • ชัยนาท อำเภอวัดสิงห์ ตำบลวัดสิงห์ ร้านเพื่อนช่าง โทร 084-820-4038
 • ชัยนาท อำเภอสรรคบุรี  ร้านหจก.111พานิช โทร 096-0725588

 

 • เพชรบูรณ์ หล่มสัก ช่างชนกฤตติ โทร 0862999230
 • เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ ช่างนิรันต์ โทร 0805053916-056026064
 • เพชรบูรณ์ หล่มสัก หจก.พิษณุ2ดิจิตอล โทร 056701212-056702604
 • เพชรบูรณ์ เขาค้อ ร้านแทบอินเตอร์ โทร 0815320479
 • เพชรบูรณ์ บึงสามพัน หจก.ไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ โทร 0817007286, 0640030121

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

 • ชลบุรี นัทดาวเทียม โทร 0804424086
 • ชลบุรี ร้านอมตะทีม โทร 0896745225
 • ชลบุรี พัทยา คอมเทลแซท โทร 038424792
 • ชลบุรี พัทยา แซทซิสเท็ม โทร 0887583808
 • ชลบุรี แหลมฉบัง คอมเทลแซท โทร 0835556528
 • ชลบุรี พนัสนิคม พอใจการช่าง โทร 0871234534
 • ชลบุรี เมืองชลบุรี ร้านหาดวอนจานดาวเทียม โทร 0821572641
 • ชลบุรี เมืองชลบุรี ร้านAVแซทเทิลไลท์ โทร 0939587787
 • ชลบุรี เมืองชลบุรี ร้านNRแซทเทิลไลท์ โทร 093958778
 • ชลบุรี พานทอง ร้านช่างวิชดาวทียม โทร 0853998280
 • ชลบุรี บางละมุง ร้านช่างยุทธโมดิฟาย โทร 0917569787
 • ชลบุรี บางละมุง ร้านประกายดาวเทียม โทร 0615757006
 • ชลบุรี สัตหีบ ร้าน mr ดาวเทียม โทร 0872484465
 • ชลบุรี ศรีราชา ร้านโปลิสดาวเทียม โทร 0890918232
  7
 • ระยอง บริษัท อมตะ ทีม จำกัด  โทร 099-7459877 ( Dealer )
 • ระยอง บ้านฉาง แชมป์เซอร์วิส โทร 086 840 6973

ตราด อำเภอเขาสมิง ร้านคอมเทลแซทตราด 090-381-8176

 • ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ร้านพีพีเคดาวเทียม โทร 0613817677
 • ฉะเชิงเทรา แปลงยาว ร้านมนัสจานดาวเทียม โทร 0850679791
 • จันทบุรี อำเภอเมือง ร้านจันทบุรีโทรทัศน์ โทร 087-997-3638
 • จันทบุรี อำเภอเมือง ร้านกนกวรรณ โทร 080-823-3529
 • ปราจีนบุรี  อำเภอเมืองกบินทร์ ตำบลเมืองเก่า ร้าน แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี  โทร 0882990640, 0863554766
 • ปราจีนบุรี ประจันตคาม ร้าน ก อิเล็คทรอนิคส์ โทร 0967354358
 • ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ร้านโกมลเซอร์วิส โทร 0814463256
 • สมุทรสาคร ร้านอุดมแอร์เซอร์วิส โทร 080-424-4426
 • สมุทรสาคร ร้านอมรแอร์
 • สมุทรสาคร อำเภอเมือง ร้านเอ็ม พันท้ายฯ โทร 064-941-3041 สินค้าหมด
 • เพชรบุรี เพชรบุรีอะไหลดาวเทียม โทร 082 633-3335

 

 • กาญจนบุรี แซทซิสเท็มแอดวานซ์เทคโนโลยี โทร 098-567-6469
 • กาญจนบุรี อำเภอเมือง ร้านเฉลิมพลดาวเทียม  โทร 081-267-1783
 • กาญจนบุรี อำเภอเมือง ตำบลปากแพรก  ร้านเพชรกาญจน์ ดาวเทียม โทร 081-736-5771
 • กาญจนบุรี อำเภอเมือง ช่างอุ๋ย ดาวเทียม โทร 089-031-1674
 • กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง ร้านท่าม่วงเทเลวิซ  โทร 086-886-1351
 • กาญจนบุรี อำเภอท่าม่วง ร้านวิสุทธิ์ดาวเทียม โทร 092-258-9879

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง ร้านเอสแซท โทร 081-6717420 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง พาวเวอร์แมนเนจเม้นกรุ๊ป โทร 085-1002428
 • เชียงใหม่ อำเภอฝาง ร้านชัยอิเล็กทรอนิกส์ โทร 089-700-1655
 • เชียงใหม่ อำเภอฝาง ร้าน GT Electrical โทร 084-6124585, 087-184-1894
 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง ตำบลหนองป่าครั้ง ร้านอาร์ทีดาวเทียม โทร 081-9980965
 • เชียงใหม่ อำเภอสันทราย ร้านอรุณ โทร 082-8944932
 • เชียงใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร ร้านภัทรไฟฟ้า โทร 082-8944932
 • เชียงใหม่ แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด โทร 086-429-9984
 • เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ร้านแทนแอร์ โทร 089 4334332
 • เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ร้านแม่ริมการไฟฟ้า โทร 081-9981550
 • เชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ร้านเงางาม 1991 โทร 089-4355155 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอหางดง ร้านแม่วันจานดาวเทียม โทร 084-1502923
 • เชียงใหม่ อำเภอดอยหล่ะ ร้านกิจจาจานดาวเทียม โทร 084-4811234 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ ร้านวีรพลอิเล็คทรนิคส์ โทร 081-3660177
 • เชียงใหม่ อำเภอเเม่อาย ร้านสุวิทย์บริการ โทร 087-0510435
 • เชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง ร้าน คลีนิคแอร์&ซาวด์ โทร 081-746-0399
 • เชียงราย ร้านจ่าชาติ โทร 086-917-6511
 • เชียงราย ร้านเอเชียอิเล็กทรอนิคส์ โทร 088-258-1855 
 • สุโขทัย ร้านธงชัยวิทยุ โทร 055-611-626
 • สุโขทัย บ้านด่านลานหอย ร้านจิ๋วแจ๋วอิเล็คทรอนิคส์ โทร 0980097009
 • แพร่ ร้านเบิ้มดาวเทียม โทร 097-923-6531 
 • แพร่ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 083-863-3887
 • พะเยา ร่องห้าจานดาวเทียม & เซอร์วิส โทร 098-652-9645 
 • อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย ร้านช่างโต่ยดาวเทียม โทร 0846242003

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น ร้านราชาอิเล็กทรอนิกส์ โทร 084-200-9849
 • ขอนแก่น ร้านพี พี ไทม์ โทร 043-255-444
 • ขอนแก่น แซทซิสเท็มแอดวานซ์เทคโนโลยี โทร 093-325-9009
 • นครราชสีมา ร้านวัชระชัย โทร 044-264-712
 • นครราชสีมา ร้านแสงมณี ไฮเทคเซนเตอร์ โทร 044-294-633
 • นครราชสีมา อำเภอโชคชัย ร้านสมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 091-705-8949
 • นครราชสีมานครราชสีมา อำเภอเมือง ร้านช่างวัฒน์ โทร 0884945465, 0813119119
 • นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ร้านชัยมงคลเซลแอนด์เซอร์วิส โทร 0621207609-0922973896
 • นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ร้านแสงมณี888ไฮเทค โทร 0641966228
 • นครพนม ร้านนครแซทคอม โทร 087-962-6950
 • มุกดาหาร ร้านจริงใจโพลีแซทเทลไลท์ โทร 063-3701879, 095-669-7869
 • หนองคาย ร้านวีนาแซท โทร 042-413-380
 • สกลนคร ร้านเอ็มช็อป โทร 042-722-777
 • สกลนคร ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ โทร 042-733-780
 • อุดรธานี ร้านอีสานดาวเทียม โทร 081-739-7158
 • อุบลราชธานี ร้านอุบลแซทคอม โทร 045-323-918 
 • อำนาจเจริญ ร้านซิลิกอน โทร 045-270-972 
 • ร้อยเอ็ด ร้านคุ้มวัดเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ โทร 086-753-5250
 • สุรินทร์ ร้านกังวาน เทคโนโลยี โทร 081-549-2532
 • สุรินทร์ ท่าตูม ร้านประดิษฐ์อิเล็คทรอนิคส์ โทร 0930566036
 • กาฬสินธุ์ ร้านทวีธรรม การไฟฟ้า โทร 085-466-6199
 • กาฬสินธุ์  อำเภอสมเด็จ ร้านวิชิต โทร 086-412-7388
 • กาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ ช่างเกรียงไกร โทร 0658670678
 • บุรีรัมย์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ มินธาดาแซทเทิลไลท์  โทร 0819770289
 • เลย เมืองเลย หจก.เอ็มซี เทเลวิชั่น โทร 0956696455
 • เลย วังสะพุง ร้านปลาเซอร์วิส โทร 0879557128

มหาสารคาม กุดรัง ร้านตรีแอร์ โทร 0898243982

ภาคใต้

ระนอง อำเภอเมือง วุธช็อป โทร 089-429-9399

 • ชุมพร อำเภอหลังสวน เจริญกิจไฮเทค โทร 086-948-640

สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง​ หจก.หมอไฟ2020​ โทร 063-539-9591, 081-536-6691
สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ร้านพลชัยเซอร์วิส จ.สุราษฎร์ธานี โทร 088-821-9331
สุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา จีรวัฒน์ เซอร์วิส โทร 089-730-0889

ภูเก็ต ร้านเอวีแซท โทร 091-824-5225

นครศรีธรรมราช ร้านนครจานดาวเทียม โทร 080-449-9477 

สงขลา อำเภอสะเดา ร้านแดงดาวเทียม โทร 089-658-7640
สงขลา อำเภอหาดใหญ่ ร้านสมาคเทคหาดใหญ่ โทร 084-199-2499 

ยะลา ร้านวงเวียนดาวเทียม โทร 081-098-8826  

ตรัง ร้านอินเตอร์มีเดียตรัง โทร 086-279-9669, 0871142654

พัทลุง อำเภอแม่ขรี โทร 089-596-9746

ปัตตานี อำเภอทุ่งยางแดง อีเกิ้ลเซ็นเตอร์ โทร 089-978-8103