ทีวีจอฟ้า อัพเกรดไม่สมบูรณ์


วิธีการแก้อาการอัพเกรดข้อมูลไม่สมบูรณ์

 1. กดปุ่มรีโมทเลื่อนลงมาที่ LNB Fre (บรรทัดที่ 6) จากนั้นกดปุ่มเลื่อนซ้ายหรือลดเสียงเพื่อเปลี่ยนความถี่เป็น 9750 
 2. กด Exit ออก
 3. กด Menu (ปุ่มจะอยู่บริเวณด้านล่างทางซ้ายของรีโมท ใกล้ๆกับปุ่มลดเสียง)
 4. เลือกที่ตั้งค่า รูปเฟือง (กดปุ่มลงล่าง 2 ครั้ง เลือกที่รูปฟันเฟือง จากนั้นกดปุ่ม OK )
 5. เลือกที่อัพเกรด แล้วกดปุ่ม OK
 6. จากนั้นเลือก อัพเกรดโดย OTA แล้วกดปุ่ม OK 
 7. รอให้เครื่องอัพเกรดจนเสร็จ ใช้เวลาในการอัพเกรดประมาณ 5-10 นาที

วิธีการอัพเกรดโดยแฟลชไดร์ฟ

 1. ดาวโหลดไฟล์ Firmware รุ่นล่าสุด ได้ที่นี่ http://tv.co.th/firmware
 2. เสียบแฟรชไดร์เข้ากับกล่อง HD200 พอร์ตจะอยู่ด้านข้างของกล่อง 
 3. กด Menu (ปุ่มจะอยู่บริเวณด้านล่างทางซ้ายของรีโมท ใกล้ๆกับปุ่มลดเสียง) 
 4. เลือกที่ตั้งค่า รูปเฟือง (กดปุ่มลงล่าง 2 ครั้ง เลือกที่รูปฟันเฟือง จากนั้นกดปุ่ม OK )
 5. เลือกที่อัพเกรด แล้วกดปุ่ม OK
 6. เลือกที่อัปเดตโดย USB/การ์ด แล้วกดปุ่ม OK
 7. จะแสดงหน้าจอ อัพเกรด USB/การ์ด แล้วกดปุ่ม OK อีกครั้ง
 8. กดปุ่มรีโมทเลื่อนลง เลือกที่ไฟล์ ABV แล้วกดปุ่ม OK
 9. รอให้เครื่องอัพเกรดจนเสร็จ ใช้เวลาในการอัพเกรดประมาณ 5-10 นาที