เสียงเบา ภาพหาย ช่องมาไม่ครบ


หากเครื่องมีอาการเสียงเบา ภาพหาย ช่องมาไม่ครบ ต้องแก้ไขอย่างไร?

  1. กด Menu (ปุ่มจะอยู่บริเวณด้านล่างทางซ้ายของรีโมท ใกล้ๆกับปุ่มลดเสียง)
  2. เลือกที่ตั้งค่า รูปเฟือง (กดปุ่มลงล่าง 2 ครั้ง เลือกที่รูปฟันเฟือง จากนั้นกดปุ่ม OK )
  3. กด ตั้งค่าโรงงาน
  4. กด Restore All