ทุนสำรวจโลก eListening - Good TV จานดาวเทียม มีหนัง Fox ซีรีส์ฉายพร้อมอเมริกา สารคดีระดับโลก

 

eListening 
Scholarship
ดูสารคดี ชิงทุนการศึกษา ปีที่ 16 
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564)
ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu

 

ทำไมต้องทุนสำรวจโลก eListening

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และบริษัท เนกซ์สเตป จำกัด โดยเริ่มโครงการตั้งแต่เดือนกันยายน 2546 และต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 16 และเพื่อเป็นการสานต่อโครงการ ทุนสำรวจโลก E-Listening ในปีนี้จึงมีแนวคิดร่วมกันในการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนทั่วประเทศ ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยการจัดสอบชิงทุนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จำนวน 100 ทุน 

ทุนสำรวจโลก eListening เฟ้นหานักเรียน ที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักเรียนที่เข้าร่วมสอบชิงทุน จะได้มีโอกาสแสดงศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มที่ อีกทั้ง เมื่อได้รับทุน จะได้พัฒนาภาษาอังกฤษได้ดียิ่งขึ้น จากระบบการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ จากทางมหาวิทยาลัย

ทุนการศึกษานี้ มีมูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 35 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนไทย ที่ยังขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้เรียนในระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสู่สากล และ ยังสามารถนำความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาวิชาชีพให้กับบ้านเกิดของตนเอง อันจะเป็นการเพิ่มเศรษฐกิจให้กับชุมชน และรวมไปถึงเศรษฐกิจและสังคมที่ดีให้กับประเทศไทยด้วย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของตัวเอง ให้เด็กไทยก้าวไกลสู่ตลาดนานาชาติได้ กับทุนสำรวจโลก eListening ปีที่ 16

รายละเอียดโครงการ

 จำนวนทุน

จำนวน 100 ทุนต่อปี มูลค่าทุนละ 3.5 แสนบาท (ตลอดโครงการรวมมูลค่า 35 ล้านบาท)

 

คุณสมบัติ

 • เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในปีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยมอบทุนให้
 • ไม่เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาโรงเรียนนานาชาติในประเทศ หรือสำเร็จการศึกษาหรือเทียบวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ
 • ไม่จำกัดผลการเรียน

ขั้นตอนการสมัครขอรับทุน

 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาจะต้องกรอกรายละเอียดการสมัครขอรับทุนการศึกษาและเลือกศูนย์สอบในแบบฟอร์มการสมัครขอรับทุนสำรวจโลก E-Listening ผ่านทางเว็ปไซต์ www.scholarship.au.edu ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564
 • ส่วนที่ 1 การทดสอบ ทฤษฎี ข้อสอบเป็นรูปแบบการตอบคำถาม เกี่ยวกับสาระความรู้ที่ได้จากการรับชมสารคดีทางช่องรายการสำรวจโลก ทางช่องดิจิตอลทีวี “นิว 18” หรือที่เว็บไซต์ elistening.net สถานที่ วันและเวลาสอบจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้สมัครศูนย์สอบจังหวัดนั้นๆ
  ศูนย์สอบส่วนกลาง-กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ
  ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้
  ต้องผ่านคะแนนส่วนที่ 1 การทดสอบทฤษฎีไม่น้อยกว่า 70%
 • ส่วนที่ 2 การทดสอบ สัมภาษณ์ ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ สถานที่ วันและเวลาสอบจะแจ้งในภายหลัง ทางอีเมล์ของผู้ผ่านการทดสอบส่วนที่ 1 การทดสอบทฤษฎี
 • การพิจารณาทุนการศึกษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 • ผู้สมัครขอรับทุนการศึกษาที่ได้ผ่านการประกาศเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับทุนการศึกษา ต้องสมัครเป็นนักศึกษาและมีรหัสประจำตัวนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกำหนด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ทางเว็บไซต์ www.scholarship.au.edu


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทร. 0-2300-4543 ต่อ 3555

E-mail : dechavrp@au.edu

Line ID : @abac


ข้อมูลผู้สนับสนุนโครงการ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

รายการสำรวจโลก
บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด

 

ลงทะเบียนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ >