Good TV ช่วยพัฒนา สมองลูกน้อยได้อย่างไร – Good TV จานดาวเทียม ดูสารคดีสำรวจโลกฟรี

Good TV ช่วยพัฒนา สมองลูกน้อยได้อย่างไร

ในทางการแพทย์ เด็กก่อน 4 ขวบ ควรดูภาพนิ่ง ฟังนิทานจากพ่อแม่เพื่อสร้างจินตนาการ ไม่ควรดูทีวี เล่นเกมคอมพิวเตอร์ เพราะภาพเคลื่อนไหวเร็ว จะทำให้ใยสมองไม่พัฒนา ส่งผลให้เกิดปัญหาสมาธิสั้น

ใยสมองของเด็กจะถูกสร้างและเชื่อมต่อ โดยพัฒนาจากด้านหลังศีรษะมาสู่ด้านหน้า ในแต่ละช่วงวัยหากไม่ให้การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ลูกน้อยของคุณก็จะขาดคุณสมบัติที่ควรมีตามวัยไป

เด็กวัยก่อน 4 ขวบต้องเรียนรู้ด้านภาษา คุณสามารถสอนให้เขาพูดได้หลายภาษาในช่วงนี้ เด็กวันก่อน 8 ขวบต้องเรียนรู้เรื่อง ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม

เด็กก่อน 4 ขวบหากหลีกเลี่ยงการดูทีวีไม่ได้ Good TV มีเครื่องมือที่ดีให้พ่อแม่ใช้ในการสอนลูกน้อยด้วยช่อง Baby TV ที่ออกแบบและผลิตรายการภายใต้คำแนะนำของแพทย์ และนักจิตวิทยาเด็ก รายการจะใช้ภาพเคลื่อนไหวช้า มีเสียงดนตรี สอนนับเลข สอนตัวอักษร เพื่อให้สมองของลูกน้อยได้พัฒนาตามวัยอย่างเต็มที่ 

สำหรับเด็กก่อน 8 ขวบ Good TV จัดให้ดูชีวิตสัตว์ ด้วยช่อง Animal Show เพื่อส่งเสริมและปลูกฝัง ความเมตตา ความอ่อนโยน เมื่อโตขึ้นก่อน 12 ขวบ จัดให้ดูสารคดีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากทั่วทุกมุมโลกด้วยช่องสำรวจโลก

ส่วนวัยรุ่นก่อน 18 ปี เรียนรู้และเสริมสร้างจิตนาการ เติมความคิดสร้างสรรค์ และความคิดมีเหตุผล ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางช่อง MySci

นอกจากนี้ยังเสริมด้วยความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทยอันดีงาม ได้เห็นประเทศไทยที่แตต่างจากที่เคยเห็น ทำให้รู้จักรากเหง้าของไทย ด้วยช่องของดีประเทศไทย

ทั้งหมดนี้เป็นความตั้งใจของ Next Step ที่สร้าง Good TV เพื่อเป็นโครงข่ายทีวีสำหรับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย และเป็นสื่อทีวีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยเนื้อหารายการที่หลากหลาย ครบครันทั้งสารคดี บันเทิง ข่าวสาร ที่มีคุณภาพ ด้วยราคาที่ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ เพียงเดือนละ 300 บาทเท่านั้น