พฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ตมากเกินไปในเด็ก

ถ้าคุณเป็นผู้ปกครองของเด็กๆที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะติดสมาร์ทโฟนหรือแท็บแล็ตมากเกินไป คุณควรจะลองอ่านบทความนี้ดู เพราะพฤติกรรมเสี่ยงนี้สามารถส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการทางด้านสมองของพวกเขาได้

ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีเปลี่ยนผ่านไปอย่างรวดเร็ว สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตกลายเป็นอุปกรณ์ชิ้นสำคัญในการดำรงชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ ไม่เว้นแม้แต่ในเด็กเล็กเองก็ตาม ผู้ปกครองส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดว่าการปล่อยให้เด็กๆ ของพวกเขาอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กได้ เพราะมีสื่อการสอนหรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายที่ออกมารองรับการเรียนรู้ของเด็กๆ ซึ่งเป็นการเข้าใจที่ผิดเพราะการปล่อยให้เด็กอยู่กับหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็ปแล็ตตามลำพัง โดยไม่มีการควบคุมหรือการดูแลเท่าที่ควร ทำให้มีความเสี่ยงในเรื่องของการพัฒนาสมองที่จะตามมาด้วยเช่นกัน เนื่องจากว่าการทิ้งให้เด็กอยู่กับอุปกรณ์เหล่านี้ไปนานวันเข้า อาจจะส่งผลเสียให้เขากลายเป็น ‘เด็กสมาธิสั้น’ ได้

ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ได้ออกมาเปิดเผยว่า พบกลุ่มเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 6-15 ปี มีปัญหาทางด้านการเรียน เนื่องจากเด็กๆ เหล่านั้นถูกพบว่าเรียนไม่ทันเพื่อนหรือมีผลการเรียนที่ไม่ดี และในปี 2559 กรมสุขภาพจิตได้ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับโรคสมาธิสั้นในเด็ก จากผลการสำรวจทางกรมสุขภาพจิตได้พบว่าร้อยละ 5.4 มีเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นถึง 420,000 คน หรือจากประชากรเด็ก 7 ล้านคน และพบว่าเด็กผู้ชายจะมีความเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นมากกว่าในเด็กผู้หญิง ซึ่งเด็กจะมีการแสดงอาการออกมาดังนี้ ซนอยู่ไม่นิ่งขาดสมาธิ หุนหันพลันแล่น หรือรู้จักกันในชื่อ ‘โรคไฮเปอร์’ นั่นเอง

ส่วนทางด้าน นพ.สมัย ศิริทองถาวร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ได้กล่าวว่ามีความเป็นห่วงเด็กเล็กเพราะมีโอกาสที่จะเป็นโรคไฮเปอร์เทียมกันมากขึ้น คือมีอาการคล้ายโรคไฮเปอร์แต่ยังไม่ถึงขั้นป่วยเป็นโรคไฮเปอร์ ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เด็กเล็กถูกจัดอยู่ในอาการเสี่ยงเป็นโรคสมาธิสั้นนั้นก็มีส่วนมาจากตัวผู้ปกครองเช่นกัน เพราะหากตัวผู้ปกครองตามใจเด็กของตัวเองมากจนเกินไป ปล่อยให้เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 3 ขวบ เล่นแท็บเล็ต สมาร์ทโฟนมากเกินไปก็สามารถทำให้เติบโตมามีอาการของโรคสมาธิสั้นตามมา และในวงการจิตแพทย์ยังพบว่ายังพบว่าความเร็วของภาพในเกมที่ปล่อยให้เด็กได้เล่นผ่านหน้าจอนั้นมีการภาพไปเร็วทุก 3 วินาที ซึ่งการดูภาพที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วนี้ในเด็ก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการทำงานของสมองไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เด็กคุมสมาธิไม่ได้ ทักษะการอ่าน การเขียน การพูดของเด็กแย่ลง อารมณ์ร้อน รอคอยไม่เป็น มีปัญหาการอยู่ร่วมกับเด็กวัยเดียวกันหรือคนอื่น เพราะแบบนั้นทางด้านผู้ปกครองควรให้การดูแลอย่างใกล้ชิดและเลือกสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมต่อวัยของพวกเขา (อ้างอิง)

ด้วยข้อมูลข่าวสารและการติดต่อที่รวดเร็ว ทำให้ผู้คนต่างรู้สึกชื่นชอบไปกับความเร็วของการได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์เทคโนโลยี ในขณะเดียวกันความเร็วเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงถึงผลเสียที่จะตามมาเช่นกัน หากใช้อย่างไม่เหมาะสม 


วิธีใช้ช่องรายการต่างๆ เพื่อพัฒนาทารก เด็กและเยาวชน

Baby TV ใน Good TV คือหนึ่งในเครื่องมือช่วยพัฒนาสมองเด็กเล็กได้หลากหลายด้าน เป็นการยากที่ไม่มีเครื่องมือช่วยสอน เพราะพ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเวลากับลูกน้อยมากนัก

ข้อแนะนำในการดู Baby TV คือขณะตั้งครรภ์ ให้แม่นั่งดู ลูกฟังเสียง เมื่อคลอดแล้วในช่วง 2 ปีแรก ให้ลูกฟังแต่เสียง ไม่ให้ดูภาพ และเมื่อขึ้นปีที่ 3 ค่อยให้เริ่มดูภาพ และเสียงบ้างเป็นช่วงเวลา

ห้ามลูกก่อน 5 ขวบดูภาพเคลื่อนไหวเร็วเด็ดขาด เช่น เล่นเกมบนมือถือ จะทำให้ลูกเป็นสมาธิสั้น Baby TV ให้ภาพเคลื่อนไหวช้า ทำให้ไม่รบกวนการพัฒนาใยสมองของเด็ก ซึ่งในช่วงก่อน 5 ขวบ สมองจะพัฒนามากถึง 90%

เมื่อเด็กเติบโตมากขึ้นก็ให้ดูช่องอื่นๆ เพื่อเปิดโลกกว้าง เสริมความรอบรู้ให้เขา เช่น ช่อง Animal Show, สำรวจโลก, MySci และของดีประเทศไทย จะทำให้เขามีความรอบรู้ ความคิดที่แตกต่างอย่างมากกับเด็กคนอื่นในทุกๆด้านสามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ถึงอายุ 18 ปี

Good TV ช่วยพัฒนา สมองลูกน้อยได้อย่างไร คลิกเลย 

การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง พัฒนาการ, พัฒนาการสมองมนุษย์, การเล่นเพื่อพัฒนาสมอง, ของเล่น อะไร พัฒนา สมอง ลูก, การเล่นพัฒนาสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการสมองทารกในครรภ์

 

Brain 

Development

ใยสมองของลูกน้อย
เติบโตนับล้านทุกวินาที

 

พัฒนาการสมองมนุษย์, พัฒนาสมองลูกน้อย, การพัฒนาการของสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการของสมอง แรกเกิดถึงวัยรุ่น, การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง การเจริญเติบโต สูงสุด อายุเท่าไร

 

พัฒนาการสมองมนุษย์, พัฒนาสมองลูกน้อย, การพัฒนาการของสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการของสมอง แรกเกิดถึงวัยรุ่น, การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง การเจริญเติบโต สูงสุด อายุเท่าไร

 

Good

Foundation

4 ปี แรกของเด็ก
เป็นช่วงสร้างรากฐาน
พัฒนาการ ที่สำคัญ

 

พัฒนาการสมองมนุษย์, พัฒนาสมองลูกน้อย, การพัฒนาการของสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการของสมอง แรกเกิดถึงวัยรุ่น, การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง การเจริญเติบโต สูงสุด อายุเท่าไร

 

Next

Generation

เรามาสร้างเด็กรุ่นใหม่
ให้ฉลาด เข้มแข็ง
ทั้งกาย และจิตใจ

 

รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้, รายการซุปเปอร์จิ๋ว, รายการ เยาวชน, รายการโทรทัศน์ที่มีสาระ, รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก, รายการที่มีประโยชน์, รายการที่ให้ข้อคิด

 

รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้, รายการซุปเปอร์จิ๋ว, รายการ เยาวชน, รายการโทรทัศน์ที่มีสาระ, รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก, รายการที่มีประโยชน์, รายการที่ให้ข้อคิด

 

Carefully

Selected

Good TV คัดเลือกแต่
ช่องทีวีดีๆ จัดเต็ม
พร้อมช่องดิจิตอลทีวี
ที่เป็น HD


พิเศษ ดูฟรี 30 วัน

รับสิทธิพิเศษ 

เมื่อติดตั้ง

สมัครวันนี้ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อรับสิทธิพิเศษ เมื่อติดตั้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน (เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด)

Good TV ช่วยพัฒนาสมองลูกน้อยของคุณ ได้อย่างไร?

Good TV ช่วยพัฒนาสมองลูกน้อยของคุณ ได้อย่างไร?

ในทางการแพทย์ เด็กก่อน 4 ขวบ ควรดูภาพนิ่ง ฟังนิทานจากพ่อแม่เพื่อสร้างจินตนาการ ไม่ควรดูทีวี เล่นเกม หรือดูหนังการ์ตูน เพราะภาพที่เคลื่อนไหวเร็ว จะทำให้ใยสมองไม่พัฒนา ทำให้เป็นโรคสมาธิสั้น

ใยสมองชองเด็กจะถูกสร้างและเชื่อมต่อ โดยพัฒนาจากด้านหลังศีรษะ มาสู่ด้านหน้า ในแต่ละช่วงวัยหากไม่ให้การเลี้ยงดูที่ถูกต้อง ลูกน้อยชองคุณก็จะขาดคุณสมบัติต่างๆ ไป

เด็กวัยก่อน 4 ขวบต้องเรียนรู้ด้านภาษา คุณสามารถสอนให้เขาพูดได้หลายภาษาในช่วงนี้ เด็กวัยก่อน 8 ขวบต้องเรียนรู้เรื่อง ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม

ช่องเด็ก ช่องรายการสำหรับเด็ก ช่องbabytv ช่องสารคดี ช่องmysci

ในเด็กก่อน 4 ขวบหากหลีกเลี่ยงการดูทีวีไม่ได้ พ่อแม่ มีเครื่องมือในการสอนลูกน้อย ด้วยช่อง Baby TV ที่ให้ภาพเคลื่อนไหวช้า มีเสียงดนตรี สอนนับเลข สอนตัวอักษร เพื่อให้สมองของลูกน้อยได้พัฒนาอย่างเต็มที่ มีแพทย์ และนักจิตวิทยาเด็ก ให้คำแนะนำในการผลิตรายการ

เด็กก่อน 8 ขวบ เราจัดให้ดูชีวิตสัตว์ ช่อง Animal Show เพื่อให้เขามี ความเมตตา ความอ่อนโยน .. เมื่อโตขึ้นก่อน 12 ขวบ ให้ดูสารคดีเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์เพิ่มเติมจากทั่วทุกมุมโลกจากช่อง สำรวจโลก .. วัยรุ่น ก่อน 18 ปี เรียนรู้ เพิ่มเติมความคิดสร้างสรรค์ สร้างจินตนาการ และมีความคิดอย่างมีผล ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางช่อง MySci

นอกจากนี้ยังเสริมด้วยศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมไทย อันดีงาม ได้เห็นประเทศไทยแตกต่างจากที่เคยเห็น ด้วยช่องของดีประเทศไทย

ทั้งหมดนี้ Next Step ได้สร้าง Good TV เพื่อให้เป็นโครงข่ายทีวีที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนในครอบครัว ด้วยราคาที่ทุกครอบครัวสามารถเข้าถึงได้ เพียงเดือนละ 300 บาทเท่านั้น


การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง พัฒนาการ, พัฒนาการสมองมนุษย์, การเล่นเพื่อพัฒนาสมอง, ของเล่น อะไร พัฒนา สมอง ลูก, การเล่นพัฒนาสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการสมองทารกในครรภ์

 

Brain 

Development

ใยสมองของลูกน้อย
เติบโตนับล้านทุกวินาที

 

พัฒนาการสมองมนุษย์, พัฒนาสมองลูกน้อย, การพัฒนาการของสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการของสมอง แรกเกิดถึงวัยรุ่น, การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง การเจริญเติบโต สูงสุด อายุเท่าไร

 

พัฒนาการสมองมนุษย์, พัฒนาสมองลูกน้อย, การพัฒนาการของสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการของสมอง แรกเกิดถึงวัยรุ่น, การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง การเจริญเติบโต สูงสุด อายุเท่าไร

 

Good

Foundation

4 ปี แรกของเด็ก
เป็นช่วงสร้างรากฐาน
พัฒนาการ ที่สำคัญ

 

พัฒนาการสมองมนุษย์, พัฒนาสมองลูกน้อย, การพัฒนาการของสมอง, กิจกรรมพัฒนาสมอง ปฐมวัย, พัฒนาการของสมอง แรกเกิดถึงวัยรุ่น, การเล่นกับการพัฒนาสมอง, สมอง การเจริญเติบโต สูงสุด อายุเท่าไร

 

Next

Generation

เรามาสร้างเด็กรุ่นใหม่
ให้ฉลาด เข้มแข็ง
ทั้งกาย และจิตใจ

 

รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้, รายการซุปเปอร์จิ๋ว, รายการ เยาวชน, รายการโทรทัศน์ที่มีสาระ, รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก, รายการที่มีประโยชน์, รายการที่ให้ข้อคิด

 

รายการโทรทัศน์ที่ให้ความรู้, รายการซุปเปอร์จิ๋ว, รายการ เยาวชน, รายการโทรทัศน์ที่มีสาระ, รายการโทรทัศน์สำหรับเด็ก, รายการที่มีประโยชน์, รายการที่ให้ข้อคิด

 

Carefully

Selected

Good TV คัดเลือกแต่
ช่องทีวีดีๆ จัดเต็ม
พร้อมช่องดิจิตอลทีวี
ที่เป็น HD

 

ผังรายการช่อง


พิเศษ ดูฟรี 30 วัน

เมื่อติดตั้ง

สมัครวันนี้ กรอกข้อมูลให้ครบ เพื่อรับสิทธิ์ ดูฟรีเพิ่ม 30 วัน เมื่อติดตั้งภายใน 7 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน (สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่เลือก “โปรจ่ายสบาย” เฉพาะ กรุงเทพฯ ปริมณฑล)