Firmware - Good TV

Good TV ยินดีให้บริการค่ะ

เพื่อความสะดวกในการให้บริการ ในช่วงการปรับเปลี่ยนดาวเทียมมาเป็นไทยคม 8 กรุณาดูคำแนะนำ >

ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2563 การปรับจูนสัญญาณทำได้โดยการอัพเกรด Firmware ผ่าน USB เท่านั้น
ดาวน์โหลด
Firmware >