ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนสำรวจโลก ปี 2567 

  1.  ชีวานนท์ ตรุาสาท
  2. ภานรินทร์ จินดาศรี
  3. ภูริภัทร สมบรม