เสริมพัฒนาการเด็ก


หน้าต่างแห่งโอกาส

การพัฒนาสมองเป็นรากฐานของการพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์ทุกคน แต่โอกาสแห่งการเรียนรู้สูงสุดจะอยู่ในช่วงเด็กและเยาวชน โดยเริ่มตั้งแต่ทารกที่อยู่ในครรภ์ไปจนถึงอายุ 25 ปี

ในอดีตการศึกษาเรื่องการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน เป็นศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา ภายหลังมีการศึกษาทางด้านประสาทวิทยาเรื่องสมอง ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเรื่องการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนอย่างมาก

เราพบว่าการสร้างเซลล์สมองมากที่สุดในช่วงทารกอายุ 3-6 เดือนในครรภ์ มากกว่าในช่วงวัยเด็ก แต่ช่วงสุดท้ายของการตั้งครรภ์ เซลสมองที่ไม่จำเป็นจะถูกลดจำนวนลง โดยไม่มีการสร้างใหม่ 

ในขณะที่ช่วงอายุ 0-6 ปี เป็นการเติบโตทางปริมาณอย่างมาก ด้วยการสร้างเซลล์ประสาทเชื่อมโยงกันระหว่างเซลล์สมองส่วนต่างๆ ทำให้สมองมีขนาดร้อยละ 90-95 ของวัยผู้ใหญ่

ช่วงอายุ 6-12 ปี เซลล์ประสาทจะเติบโตในลักษณะการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทเป็นสำคัญ ช่วงวัยนี้เซลล์สมองและใยประสาทส่วนรับข้อมูลจะเติบโตถึงจุดสูงสุด เมื่อเด็กหญิงอายุ 11 ปี และเด็กชายอายุ 12 ปี แต่พอเข้าสู่ช่วงวัยรุ่น การเติบโตของเซลล์สมองส่วนนี้ลดจำนวนลง แต่เซลล์สมองที่ประกอบด้วยใยประสาทส่วนส่งข้อมูลกลับถูกสร้างและเพิ่มขนาดขึ้นช่วยทำให้การส่งกระแสประสาทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

นอกจากนี้ยังพบว่า ความเข้าใจที่ว่าสมองซีกซ้ายและซีกขวาทำหน้าที่แยกส่วนจากกัน โดยสมองซีกซ้ายของคนที่ถนัดขวาจะทำหน้าที่ด้านการใช้เหตุผล ภาษาและคณิตศาสตร์ ส่วนสมองซีกขวาทำหน้าที่ด้านศิลปะดนตรี จิตนาการ และมิติสัมพันธ์ นั้นเป็นความเข้าใจที่ผิด 

แท้จริงการทำงานของสมองจะเป็นลักษณะร่วมกันทั้งสมองซีกซ้ายและขวา เราจึงสามารถใช้ส่วนที่เกี่ยวข้องกับจินตนาการ อย่างศิลปะ ดนตรี มาส่งเสริมการเรียนรู้การใช้เหตุผล ภาษาและการคณิตศาสตร์ได้

ถ้าการเปลี่ยนแปลงของสมองในช่วงวัยเด็กและวัยรุ่นเป็นสิ่งกำหนดโครงสร้างพื้นฐานของการเรียนรู้ โดยกระบวนการพัฒนานี้เกิดขึ้นเป็นขั้นตอนตามแต่ละช่วงวัย ได้แก่ วัยทารก วัยก่อนเรียน (อนุบาล) วัยเรียน และวัยรุ่น ซึ่งเปรียบเสมือน “หน้าต่างแห่งโอกาส” ในการเรียนรู้ 

 

หากเรานำเอาพัฒนาการของสมองแต่ละช่วงวัยมาส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามแต่ละวัย ก็จะทำให้เด็กและเยาวชนได้พัฒนาศักยภาพอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด


สื่อโทรทัศน์กับการส่งเสริมการเรียนรู้

ในบรรดาสื่อหลากหลาย โทรทัศน์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของทุกคนและทุกครอบครัวมานาน แม้ปัจจุบันสื่อสังคมหรือโซเชียลมีเดียบนออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทอย่างมาก และช่วงชิงเวลาส่วนหนึ่งไปจากการผู้ชมโทรทัศน์ แต่สื่อโทรทัศน์ก็ยังคงบทบาทและอิทธิพลต่อผู้คนในทุกสังคมอย่างมาก

 

 

จุดเด่นของสื่อโทรทัศน์ที่เหนือกว่าสื่อสังคมก็คือ คุณภาพของเนื้อหารายการและความคมชัดของภาพที่ปรากฏบนหน้าจอ โดยเฉพาะเมื่อมีการพัฒนาคุณภาพให้มีความละเอียดสูงในระดับ Full HD 1080p หรือ 4K ก็ยิ่งทำให้เห็นความแตกต่างในด้านคุณภาพของภาพอย่างชัดเจน 

ซึ่งคุณภาพแบบนี้ทำให้การรับชมบนจอโทรทัศน์กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจ ทั้งยังนำไปสู่ประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีความสมจริงมากขึ้น เช่น ในกรณีที่เป็นสารคดีเกี่ยวกับธรรมชาติ

 

หากเรานำเนื้อหารายการที่ดีมีสาระและมีคุณภาพของภาพที่ชวนให้ผู้ชมตื่นตาตื่นใจ ก็เชื่อได้ว่ารายการโทรทัศน์นั้นๆ จะได้รับความสนใจจากผู้ชมมากกว่าการรับชมผ่านสื่อสังคมบนออนไลน์ นี่จึงเป็นเรื่องที่น่าคิดสำหรับผู้ผลิตรายการโทรทัศน์

 

 

บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด ได้ตระหนักในเรื่องบทบาทของสื่อโทรทัศน์ต่อการเป็นสื่อเพื่อการเรียนรู้มาตั้งแต่เริ่มต้นทำรายการสารคดี “สำรวจโลก” เมื่อกว่า 17 ปีที่แล้ว และยังคงเชื่อมั่นในแนวความคิดนี้มาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

เราจึงสร้างโครงข่ายโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมที่เน้นเรื่องคุณภาพความคมชัดสูง และสนับสนุนให้มีช่องรายการโทรทัศน์ที่มีเนื้อหาส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้จากการเรียนรู้ผ่านสื่อโทรทัศน์

 

วันนี้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก Good TV จาก Next Step จึงมีเนื้อหารายการที่หลากหลายและรองรับกลุ่มผู้ชมทุกวัย ทั้งวัยเด็กเล็ก วัยก่อนเรียน (อนุบาล) วัยเรียน วันรุ่น ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ โดยมีเนื้อหารายการที่มีสาระ ความรู้และความสนุกสนาน ที่เหมาะกับผู้ชมแต่ละวัย 

 


ภาษาคือหน้าต่างแห่งโอกาส?
“เด็กอายุ 7 ขวบ ในประเทศเพื่อนบ้านที่ติดๆ กับเรา สามารถอ่าน Harry Potter (ภาษาอังกฤษ) เล่มหนา จบไป 3 เล่ม” …
“ประชากรของเขาสามารถพูดภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และไทยได้ !!” ..
เรื่องเล่าจากเพื่อนที่ทำงานในประเทศเพื่อนบ้าน อ่านแล้วน่าคิด แล้วเราจะปรับตัว ได้อย่างไร?
หากเรารู้และเข้าใจพัฒนาการของสมองเด็ก เด็กก่อน 5 ขวบ เป็นเวลาทองของการเรียนรู้ภาษาต่างๆ รวมทั้งสามารถเลียนเสียงสำเนียงต้นแบบได้ หากเขาได้ โอกาสดู ฟัง อ่าน และพูดตั้งแต่เด็ก เขาจะเก่งได้หลายภาษา
วิธีหนึ่งที่ ให้เขาเรียนรู้ได้ง่ายคือการดูทีวี แต่เด็กเล็กก่อน 5 ขวบ ไม่ควรดูทีวีหากดูการ์ตูน เล่นเกม จะทำให้เป็นโรคสมาธิสั้น เพราะภาพเคลื่อนไหวเร็ว
หากเลือกได้ … ควรอ่านหนังสือ หรือดูทีวีที่ให้ภาพที่ช้า ซึ่งจะไม่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาสมองของเด็ก เป็นเครื่องมือให้พ่อแม่ สอนสี สอนนับเลข สอนสะกดคำ สำหรับในประเทศไทย เรามีช่อง Baby TV ซึ่งเป็นช่องรายการโทรทัศน์ที่ผลิตจากประเทศอังกฤษ ภายใต้การควบคุมของนักจิตวิทยาเด็ก ที่เหมาะกับพัฒนาการของเด็กเล็กก่อนวัย 5 ขวบโดยเฉพาะ
เมื่อโตขึ้นควรเลือกอ่านหนังสือสารคดี หรือชมสารคดีชีวิตสัตว์ ฟังเสียงภาษาอังกฤษ ตามด้วยสารคดีหลากหลาย ชีวิตสัตว์ ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ท่องเที่ยว วิทยาศาสตร์ ฯลฯ เพื่อเปิดโลกทัศน์ .. ส่วนวัยรุ่นควรเสริมสารคดีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ซึ่งในประเทศไทยเรา มีช่องเพื่อการนี้โดยเฉพาะคือ MySci
สำคัญคือต้องเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แรกเกิด ยิ่งเล็กยิ่งดี เรามักจะคิดว่าเด็กคงไม่เข้าใจ แต่ตอนเด็กก่อน 5 ขวบนี้ เป็นเวลาทองของลูกๆ คุณ ให้เขาฟังเสียงภาษาอังกฤษเท่านั้น โดยคุยกับเขาเป็นภาษาไทย (และภาษอังกฤษ ด้วยจะดีมาก) เพื่อให้ได้เรียนรู้อย่างน้อย 2 ภาษา .. เด็กๆ ควรจะได้รับการพัฒนาสมองจนถึงอายุ 18 ปี เป็นอย่างน้อย สมองคนเราจะเริ่มพัฒนายากขึ้นเมื่ออายุ 25 ปี ขึ้นไป


เราควรมีโรงเรียนสอน พ่อแม่ เลี้ยงลูก หรือบรรจุวิชานี้ลงในบทเรียน หรือไม่?
แปลก !! แต่เป็นความจริงที่เรามีการศึกษาในทุกแขนง ยกเว้นวิชาเดียวคือ “วิชาเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพ”
ข่าวบน Social วันนี้ ทำให้คุณมีคำถามในใจ “เกิดอะไรกับสังคมไทย” ทำไมมีแต่ความรุนแรงมากขึ้นทุกวัน หรือเมืองไทยเป็นแบบนี้มานานแล้ว เพียงแต่ Social และกล้อง CCTV ทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวดเร็วและมีหลักฐาน
ปัญหาทุกด้านที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากพื้นฐานการอบรมเลี้ยงดูลูกตั้งแต่วัยเด็กของแต่ละคน การให้ความรู้ ประสบการณ์ ที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียน กับเด็กและเยาวชน ควบคู่กับการให้ความอบอุ่นกับพวกเขา ในแต่ละช่วงวัยอย่างถูกต้อง รวมถึงการสอนเรื่องความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ ความยุติธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ตั้งแต่วัยเยาว์ จะช่วยลดปัญหาทุกด้าน รวมถึงความลดรุนแรงในเด็กและเยาวชน ซึ่งจะช่วยทำให้สังคมดีขึ้น เมื่อพวกเขามีความอบอุ่น มีความคิดที่ดี เขาก็จะทำชีวิตเขาให้ดี ศึกษาการให้ความรู้ตามช่วงวัยจากเอกสารนี้ และนี่เป็นที่มาของ Good TV เครื่องมือช่วยพ่อแม่สอนลูก .. เราเริ่มจากแนวคิด .. ให้ครอบครัวคุณได้ดูทีวีที่ดีๆ ปราศจากการมอมเมา ไม่มีหมอดู ไม่ขายยาไม่ผ่าน อย. ไม่มีช่องความเชื่อ และช่องการเมือง .. เรามีบันเทิงที่มีสาระ เริ่มต้นที่ช่องสารคดีสำรวจโลก “รู้ในสิ่งที่ไม่เคยรู้” ที่คุณคุ้นเคย สู่ช่องวิทยาศาสตร์ การคิดค้นพบกับ MySci ที่ให้คุณ “ไขปริศนารอบตัวคุณ” และอีกหลายช่องทรงคุณภาพ .. เพราะลูกคุณคืออนาคตของพวกเรา และประเทศไทย
การลงทุน ทุ่มเท เลี้ยงลูกให้มีคุณภาพจึงคุ้มค่ากว่าการสะสมทรัพย์สมบัติใดๆ
มาร่วมกัน “สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้” ให้เกิดกับครอบครัวไทย เราเชื่อว่า สังคมที่ดีเริ่มต้นที่บ้านคุณ หน่วยที่เล็กที่สุดของสังคม .. ขยายสู่ชุมชน และประเทศในอนาคต


สมัครวันนี้
โทร 02 026 3399
จันทร์-เสาร์ 8:30-17:30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม

Line @goodtv


Good TV โครงข่ายทีวีดาวเทียม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จาก Next Step