ผังรายการช่องสำรวจโลก 
ดาวน์โหลดผังรายการช่อง 55 สำรวจโลก HD เดือนเมษายน 2563

ดาวน์โหลดผังรายการช่อง 46 Animal Show HD เดือนเมษายน 2563

ดาวน์โหลดผังรายการช่อง 58 MySci HD เดือนมีนาคม 2563