ตัวแทนจำหน่ายกล่องดาวเทียม Good TV - Good TV จานดาวเทียม ดูสารคดีสำรวจโลกฟรี

Good TV Freeview 2 in 1 มีจำหน่ายผ่านร้านค้าใกล้บ้าน และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ หากไม่สามารถหาร้านค้าใกล้บ้านได้ สอบถาม Call Center 02 026 3399

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

กรุงเทพมหานคร บริษัท ไทคูณ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
โทร 02-247-7666

กรุงเทพมหานคร บางคอแหลม ชาญวิทย์
โทร 081-376-3641

กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร ร้านเด่นสยาม อิเล็คทรอนิคส์
โทร 02-221-2505 สินค้าหมด

กรุงเทพมหานคร เขตประเวศ ร้านอุทัยทีวีแซท จำกัด
โทร 02-321-2977 สินค้าหมด

กรุงเทพมหานคร เขตพระราม 2 บริษัทไฮโปรดัดก จำกัด
โทร 02-416-993 ต่อ 7 สินค้าหมด

กรุงเทพมหานคร เขตลาดพร้าว ร้านสมนึกการไฟฟ้า
โทร 084-217-1357

 • ปทุมธานี บริษัท แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด โทร 088-299-0642

ภาคกลาง

 • พระนครศรีอยุธยา ร้านดีดีดาวเทียม อำเภออุทัย โทร 089-082-0188
 • พระนครศรีอยุธยาอำเภอพระนครศรีอยุธยา ร้านประเสริฐ  โทร 081-853-6915
 • สระบุรี ร้านบีดี คอมมูนิเคชั่น จำกัด โทร 086-389-2567
 • สระบุรี ร้านประเสริฐโทรทัศน์ โทร 081-947-2210
 • สระบุรี อำเภอหมวกเหล็ก ทีดี เน็ตเวิร์คเซอร์วิส โทร 098-415-2889
 •  
 • ลพบุรี ร้านไทยเจริญวัสดุ 081-948-0974
 • อุทัยธานี ร้าน แชมป์ แอร์ โทร 089-959-6458, 095-695-2812
 • อุทัยธานี ร้านอุทัยสื่อสาร โทร 095 880 4274 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ร้านสถานีจานดาวเทียม นิกส์แซทสุพรรณบุรี โทร 095-464-7465
 • สุพรรณบุรี หจก.ส.อิเล็กทรอนิกส์ โทร 081-009-7312 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ช่างวิโรจน์ โทร 081-199-3208
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ธนกร โทร 081-008-5852
 • พิจิตร ร้าน บูรพาแซท โทร 086-456-9649
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592
 •  
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ร้านสถานีจานดาวเทียม นิกส์แซทสุพรรณบุรี โทร 095-464-7465
 • สุพรรณบุรี หจก.ส.อิเล็กทรอนิกส์ โทร 081-009-7312 
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ช่างวิโรจน์ โทร 081-199-3208
 • สุพรรณบุรี อำเภอเมือง ธนกร โทร 081-008-5852
 •  
 • พิจิตร ร้าน บูรพาแซท โทร 086-456-9649
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592
 •  
 • นครสวรรค์ ร้านบ้านดาวเทียม โทร 081-533-6440
 • นครสวรรค์ อินเตอร์เซอร์วิส โทร 086-204-1025
 • นครสวรรค์ แสนศักดิ์อิเล็คทรอนิคส์-จานดาวเทียม โทร 092-194-1911
 • นครสวรรค์ อำเภอท่าตะโก ร้านช่างโอ๋ 098-636-9667
 • นครสวรรค์ อำเภอลาดยาว ร้าน พีเอส แซท เทคโนโลยี โทร 081-0688294
 • นครสวรรค์ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 084-393-5369, 089-653-6924 
 • พิษณุโลก แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 093-789-2565, 062-335-3289
 • พิษณุโลก การต์เทค โทร 085-401-9395
 • พิษณุโลก อำเภอเมือง ส.การแอร์พิษณุโลก โทร 081-7863466
 • กำแพงเพชร แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 061-543-3592

ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

 • ชลบุรี นัทดาวเทียม โทร 080-442-4086
 • ชลบุรี ร้านอมตะทีม โทร 089-674-5225
 • ชลบุรี พัทยา คอมเทลแซท โทร 038424792
 • ชลบุรี พัทยา แซทซิสเท็ม โทร 0887583808
 • ชลบุรี แหลมฉบัง คอมเทลแซท โทร 0835556528
 • ชลบุรี พนัสนิคม พอใจการช่าง โทร 0871234534
 • ระยอง บ้านฉาง แชมป์เซอร์วิส โทร 086 840 6973
 • สมุทรสาคร ร้านอุดมแอร์เซอร์วิส โทร 080-424-4426
 • สมุทรสาคร อำเภอเมือง ร้านเอ็ม พันท้ายฯ โทร 064-941-3041 สินค้าหมด
 • เพชรบุรี เพชรบุรีอะไหลดาวเทียม โทร 082 633-3335

 

 • กาญจนบุรี แซทซิสเท็มแอดวานซ์เทคโนโลยี โทร 0985676469

ภาคเหนือ

 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง ร้านเอสแซท โทร 081-6717420 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง พาวเวอร์แมนเนจเม้นกรุ๊ป โทร 085-1002428
 • เชียงใหม่ อำเภอฝาง ร้านชัยอิเล็กทรอนิกส์ โทร 089-700-1655
 • เชียงใหม่ อำเภอเมือง ตำบลหนองป่าครั้ง ร้านอาร์ทีดาวเทียม โทร 081-9980965
 • เชียงใหม่ อำเภอสันทราย ร้านอรุณ โทร 082-8944932
 • เชียงใหม่ อำเภอสันทราย ตำบลหนองหาร ร้านภัทรไฟฟ้า โทร 082-8944932
 • เชียงใหม่ แซทซิสเท็ม แอดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด โทร 086-429-9984
 • เชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด ร้านแทนแอร์ โทร 089 4334332
 • เชียงใหม่ อำเภอแม่ริม ร้านแม่ริมการไฟฟ้า โทร 081-9981550
 • เชียงใหม่ อำเภอจอมทอง ร้านเงางาม 1991 โทร 089-4355155 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอหางดง ร้านแม่วันจานดาวเทียม โทร 084-1502923
 • เชียงใหม่ อำเภอดอยหล่ะ ร้านกิจจาจานดาวเทียม โทร 084-4811234 สินค้าหมด
 • เชียงใหม่ อำเภอไชยปราการ ร้านวีรพลอิเล็คทรนิคส์ โทร 081-3660177
 • เชียงใหม่ อำเภอเเม่อาย ร้านสุวิทย์บริการ โทร 087-0510435
 • เชียงใหม่ อำเภอเวียงแหง ร้าน คลีนิคแอร์&ซาวด์ โทร 081-746-0399
 • เชียงราย ร้านจ่าชาติ โทร 086-917-6511
 • เชียงราย ร้านเอเชียอิเล็กทรอนิคส์ โทร 088-258-1855 (สินค้าหมด)
 • สุโขทัย ร้านธงชัยวิทยุ โทร 055-611-626
 • แพร่ ร้านเบิ้มดาวเทียม โทร 097-923-6531 
 • แพร่ แมงป่องแซทเทลไลท์ โทร 083-863-3887
 • พะเยา ร่องห้าจานดาวเทียม & เซอร์วิส โทร 098-652-9645 
 • อุตรดิตถ์ อำเภอพิชัย ร้านช่างโต่ยดาวเทียม โทร 0846242003

ภาคอีสาน

 • ขอนแก่น ร้านราชาอิเล็กทรอนิกส์ โทร 084-200-9849
 • ขอนแก่น ร้านพี พี ไทม์ โทร 043-255-444
 • ขอนแก่น แซทซิสเท็มแอดวานซ์เทคโนโลยี โทร 0933259009
 • 2-7388
 • นครราชสีมา ร้านวัชระชัย โทร 044-264-712
 • นครราชสีมา ร้านแสงมณี ไฮเทคเซนเตอร์ โทร 044-294-633
 • นครราชสีมา อำเภอโชคชัย ร้านสมบูรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 091-705-8949
 • นครพนม ร้านนครแซทคอม โทร 087-962-6950
 • มุกดาหาร ร้านจริงใจโพลีแซทเทลไลท์ โทร 063-3701879, 095-669-7869
 • หนองคาย ร้านวีนาแซท โทร 042-413-380
 • สกลนคร ร้านเอ็มช็อป โทร 042-722-777
 • สกลนคร ร้านไพศาลอิเล็กทรอนิกส์ โทร 042-733-780
 • อุดรธานี ร้านอีสานดาวเทียม โทร 081-739-7158
 • อุบลราชธานี ร้านอุบลแซทคอม โทร 045-323-918 
 • อำนาจเจริญ ร้านสิริกอน โทร 045-270-972 
 • ร้อยเอ็ด ร้านคุ้มวัดเหนือ อิเล็กทรอนิกส์ โทร 086-753-5250
 • สุรินทร์ ร้านกังวาน เทคโนโลยี โทร 081-549-2532
 • กาฬสินธุ์ ร้านทวีธรรม การไฟฟ้า โทร 085-466-6199
 • กาฬสินธุ์  อำเภอสมเด็จ ร้านวิชิต โทร 086-412-7388

ภาคใต้

ระนอง อำเภอเมือง วุธช็อป โทร 089-429-9399

 • ชุมพร อำเภอหลังสวน เจริญกิจไฮเทค โทร 086-948-640

สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย ร้านพลชัยเซอร์วิส จ.สุราษฎร์ธานี โทร 088-821-9331
สุราษฎร์ธานี อำเภอไชยา จีรวัฒน์ เซอร์วิส โทร 089-730-0889

ภูเก็ต ร้านเอวีแซท โทร 091-824-5225

นครศรีธรรมราช ร้านนครจานดาวเทียม โทร 080-449-9477 

สงขลา หาดใหญ่ ร้านสมาคเทคหาดใหญ่ โทร 084-199-2499 

ยะลา ร้านวงเวียนดาวเทียม โทร 081-098-8826  

ตรัง ร้านอินเตอร์มีเดียตรัง โทร 086-279-9669

พัทลุง อำเภอแม่ขรี โทร 089-596-9746

ปัตตานี อำเภอทุ่งยางแดง อีเกิ้ลเซ็นเตอร์ โทร 089-978-8103