มีเสียง แต่ไม่มีภาพ ต้องแก้ไขอย่างไร?


แก้ได้โดยการคืนค่าโรงงาน และเปลี่ยนการตั้งค่าดาวเทียมไทยคม เป็นค่าเดิม 11300

วิธีคืนค่าโรงงาน

  1. กด Menu (ปุ่มจะอยู่บริเวณด้านล่างทางซ้ายของรีโมท ใกล้ๆกับปุ่มลดเสียง)
  2. เลือกที่ตั้งค่า รูปเฟือง (กดปุ่มลงล่าง 2 ครั้ง เลือกที่รูปฟันเฟือง จากนั้นกดปุ่ม OK )
  3. กด ตั้งค่าโรงงาน
  4. กด Restore All

วิธีตั้งค่าดาวเทียมไทยคม เป็นค่าเดิม 11300

  1. กดเมนูเข้าไปวิธีการตั้งค่า เลือกการตั้งค่าดาวเทียม กด OK
  2. ใส่รหัส 0000 แล้วกด OK
  3. เลือกดาวเทียมเป็น Thaicom KU 
  4. เลือกความถี่ LNB เป็น 11300 กด OK

สมัครวันนี้
โทร 02 026 3399
จันทร์-เสาร์ 8:30-17:30 น. (หยุดนักขัตฤกษ์)
สอบถามเพิ่มเติม

Line @goodtv


Good TV โครงข่ายทีวีดาวเทียม เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ จาก Next Step