ทีวีมีเสียง แต่ไม่มีภาพ ต้องแก้ไขอย่างไร?


แก้ได้โดยการคืนค่าโรงงาน และเปลี่ยนการตั้งค่าดาวเทียมไทยคม เป็นค่าเดิม 11300 (แนะนำให้ลูกค้าจำค่า Thaicom)

วิธีคืนค่าโรงงาน

  1. กด Menu (ปุ่มจะอยู่บริเวณด้านล่างทางซ้ายของรีโมท ใกล้ๆกับปุ่มลดเสียง)
  2. เลือกที่ตั้งค่า รูปเฟือง (กดปุ่มลงล่าง 2 ครั้ง เลือกที่รูปฟันเฟือง จากนั้นกดปุ่ม OK )
  3. กด ตั้งค่าโรงงาน
  4. กด Restore All

วิธีตั้งค่าดาวเทียมไทยคม เป็นค่าเดิม 11300

  1. กดเมนูเข้าไปวิธีการตั้งค่า เลือกการตั้งค่าดาวเทียม กด OK
  2. ใส่รหัส 0000 แล้วกด OK
  3. เลือกดาวเทียมเป็น Thaicom KU 
  4. เลือกความถี่ LNB เป็น 11300 กด OK