สำหรับ Good TV Business Partner

หากไม่สามารถเข้าใช้งานได้ 

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ Line ID @goodtv