บันทึกรายการ


วิธีบันทึกรายการช่องรายการ

  1. นำแฟชไดร์เสียบเข้ากับกล่องที่ของท่าน
  2. สามารถกดที่ปุ่มบันทึกบนรีโมท  ปุ่มจุดแดง ในช่องที่ 16 
  3. เครื่องจะทำการบันทึกรายการ 

ข้อมูลที่บันทึกสามารถเล่นได้เฉพาะกล่องที่บันทึกเท่านั้น

  1. เสียบนำแฟชไดร์เสียบเข้ากับกล่องที่ท่านบันทึกไว้
  2. กดปุ่ม PVR หมายเลข 15
  3. สามารถเลือก เล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ได้ในโหมด > จักการการบันทึก > กดปุ่ม OK > เลือก เล่นไฟล์ที่ต้องการ