เงื่อนไขการคืนสินค้า – Good TV จานดาวเทียม ดูสารคดีสำรวจโลกฟรี

เงื่อนไขการคืนสินค้า กล่องรับสัญญาณดาวเทียม Good TV

  1. Good TV รับคืนสินค้าเฉพาะลูกค้าที่ซื้อกล่องรับสัญญาณดาวเทียมเท่านั้น สำหรับการติดตั้งอุปกรณ์ครบชุด ไม่สามารถคืนสินค้าได้
  2. ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า ยึดหลักตราประทับบริษัทขนส่ง
  3.  ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
  4. สินค้าต้องอยู่ในสภาพเดิม ไม่ชำรุดเสียหายจากการใช้งาน อุปกรณ์ภายในกล่องครบทุกชิ้นอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับที่บริษัทฯ นำส่งต่อลูกค้า โดยส่งคืนพร้อมกับบรรจุภัณฑ์เดิม อุปกรณ์เสริม ใบรับประกันสินค้า และใบเสร็จรับเงิน แบบครบถ้วน
  5. เมื่อทางบริษัทได้รับสินค้าส่งคืนแล้ว ใช้เวลาในการพิจารณาคืนเงินภายใน 5 วัน นับจากวันที่บริษัทได้รับสินค้า
  6. การคืนเงินผ่านบัญชีธนาคารใช้เวลาในการดำเนินการ 10 -15 วันทำการ หลังการพิจารณาคืนเงิน

* (เงื่อนไขการ คืนสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก แตก หัก งอ บุบ เปียกน้ำ รอยขีดข่วน จากการใช้งาน)

* หากท่านมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้าหรือต้องการความช่วยเหลือในการดำเนินการคืนสินค้า โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ 02 026 3399 หรือ Line @goodtv คลิก >