สารคดี เปิดประตูสู่เมืองน้ำแข็ง

วันที่ฉาย : 18/03/20

เวลาฉาย : 20.00 น. - 21.00 น.

เดินทางไปยังประเทศจีน เพื่อเยี่ยมชมสถานที่จัดแสดงผลงานศิลปะจากน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในโลก ไปดูกันว่าพวกเขาสร้างเมืองแห่งน้ำแข็งนี้ขึ้นมาได้อย่างไร