สารคดี สำรวจจักรวาล ตอน สิ่งมีชีวิตในจักรวาล

วันที่ฉาย : 03/03/20

เวลาฉาย : 21.00 น. - 22.00 น.

ในจักรวาลกว้างใหญ่ไพศาลนี้ เพียงมนุษย์เราเท่านั้นหรือที่อาศัยอยู่ คำถามที่ผ่านมาหลายศตวรรษแล้ว แต่เราก็ยังไม่สามารถหาคำตอบได้