เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 2

วันที่ฉาย : 06/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

หากสัตว์โลกและพืชไม่ถูกทำลาย หากธรรมชาติยังคงดำรงอยู่อย่างอิสระ โลกของเราจะเป็นอย่างไร ร่วมหาคำตอบได้ในสารคดี เมื่อโลกไร้มนุษย์ ตอนที่ 2