หรรษาลิงจอมขโมย S2 ตอนที่ 4

วันที่ฉาย : 06/01/20

เวลาฉาย : 19.00-20.00

ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศอินเดีย ฝูงลิงได้พบถิ่นฐานที่อยู่ใหม่ พวกมันต้องหาแหล่งอาหารให้เพียงพอกับประชากรในฝูง การเดินทางในป่าที่ห่างไกลออกไป