เจาะลึกอุบัติเหตุทางอากาศ

วันที่ฉาย : 16/01/20

เวลาฉาย : 21.00-22.00

อุตสาหกรรมการบินที่ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆอย่างไม่รู้จบ ความเหนื่อยล้าและผลกระทบที่ตามมาสู่การทำงานที่เป็นอุปสรรคของนักบิน ติดตามได้ในสารคดี เจาะลึกอุบัติเหตุทางอากาศ