สารคดี ตามรอยสัตว์ใหญ่ ตอนที่ 9 และ 10

วันที่ฉาย : 13/02/20

เวลาฉาย : 20.00น. - 21.00น.

เมื่อถึงเวลาอาหารของเหล่าสัตว์ ไม่ใชเรื่องง่ายเสมอไปเมื่อสัตว์ที่หิวโหยต้องการอาหาร จึงเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ดูแล พวกเขามีวิธีและเข้าถึงความเป็นอยู่ของสัตวพวกนี้ได้อย่างไร ร่วมติดตามเรื่องราวและหาคำตอบได้ในสารคดี ตามรอยสัตว์ใหญ่ ตอนที่ 9 และ 10